Projekty dofinansowane UE

Martpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Martpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”.

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie wsparcia dla przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły w skutek epidemii COVID-19.

W wyniku realizacji projektu nastąpi utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.

Wartość projektu:  297 287,40zł
Wartość dofinansowania: 297 287,40 zł

Martpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dywersyfikacja oferty Martpol Sp. z o.o. S.K. poprzez wdrożenie w zakładzie w Żaganiu innowacji produktowych i procesowych stanowiących wyniki własnych prac B+R”.

Celem niniejszego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora MŚP poprzez inwestycję w nową linie technologiczną i pierwsze wdrożenie innowacji będących rezultatem własnych badań i prac rozwojowych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez inwestycję i rozpoczęcie produkcji włóknin igłowanych mechanicznie.

Wartość projektu: 12 300 000 zł
Wartość dofinansowania: 4 190 000 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo -Usługowe „MARTPOL” EXPORT-IMPORT BEATA MARTYNOWICZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Martpol z powiatu żagańskiego, dzięki pierwszym wdrożeniom innowacji produktowych i procesowych”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa w sektorze MŚP poprzez inwestycje w założenie nowego zakładu w Niegosławicach i pierwsze wdrożenie innowacji.

Realizacja projektu obejmuje: zakup innowacyjnej linii technologicznej wraz z oprogramowaniem, nabycie nieruchomości, adaptację zakupionych pomieszczeń do wymogów nowej linii oraz przystosowanie nowego zakładu do pracy osób z różnym stopniem niepełnosprawności, utworzenie 5 stanowisk pracy, wdrożenie 3 innowacji produktowych i 3 eko-innowacji.

Wartość projektu: 12 300 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE : 4 500 000,00 zł